Gedragscode Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen PCPO-TriVia

De technische mogelijkheden en het gebruik van internet bieden geweldige kansen om ons onderwijs te verrijken en de kinderen een rijke leeromgeving te bieden. Internet is niet meer weg te denken uit de dagelijkse lespraktijk. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van online platforms, digitale (webbased) methodes en online informatiebronnen.
De gedragscode geeft aan op welke wijze binnen onze Vereniging wordt omgegaan met alle in de scholen aanwezige elektronische informatie- en communicatiemiddelen, dus zowel privé- als schoolapparatuur. Deze regeling omvat gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik van de computer, tablet, (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen.

Download het protocol