Geschiedenis

De huidige Noachschool begon op 9 september 1910 als christelijke lagere school van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. De school was toen gevestigd aan de Dorpsstraat. Sinds 21 december 1976 is de school gelegen aan de Kerkweg (3a). De school heeft toen ook de naam 'Noachschool' gekregen.

De naam doet ons ook denken aan het verhaal van Noach uit de Bijbel.

Zoals de Heere God omzag naar Noach en zijn vrouw en kinderen, zo wil Hij ook naar ons omzien. Een ieder kan behouden worden door het werk dat Christus heeft gedaan.

Sinds 23 maart 1987 is de gehele basisschool ondergebracht in een schoolgebouw aan de Kerkweg. De school ligt vlak bij de dorpskern van Schoonrewoerd. Het gebouw is zeer rustig gelegen tussen de dorpskern en de nieuwbouw. Er bestaan geen vormen van buren- of lawaaioverlast. Per februari 2016 is de school tijdelijk gevestigd aan de Noorderwoerd 2 in Schoonrewoerd. Op de locatie Kerkweg 3a zal in het schooljaar 2016-2017 de nieuwe Noachschool worden gebouwd.

Per 1 januari 2004 is de Noachschool een Protestants Christelijke school. De school maakt deel uit van de VerenigingPCPO TriVia. De school is met 15 andere Prot. Chr. scholen uit Ameide, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Zijderveld, twee scholen uit Hardinxveld-Giessendam, 6 scholen uit de Lopikkerwaard en de school in Hei- en Boeicop bestuurlijk gefuseerd.

Een veilige school
Om de school zijn hekwerken geplaatst voor de veiligheid van de kinderen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de inrichting van het (nieuwe) plein. Dit wordt mede vorm gegeven door speeltoestellen voor alle pleinen. Inmiddels hebben we voetbalveldjes, tafeltennistafel, duikelstangen, schommels, klim- en klauterrekken, glijbaan, volleybalnet etc. Deze speeltoestellen voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. Ook besteden we aandacht aan de groenvoorziening rondom de school.

Identiteit
De naam Noachschool doet ons denken aan het verhaal van Noach uit de Bijbel. Zoals de Heere Noach en zijn familie gespaard en bewaard heeft, zo wil de Heere ook het christelijk onderwijs sparen en bewaren. Dat wil Hij doen door de verkondiging van Zijn Woord en de werking van de Heilige Geest, zodat kinderen behouden kunnen worden door het werk van onze Heere Jezus Christus.
De Noachschool is een Protestants Christelijke school, gebaseerd op de Bijbel als het Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid.
Daaruit weten we, dat we gevallen, zondige mensen zijn, met als gevolg een verbroken relatie tot onze Schepper. Maar uit datzelfde Woord van God weten we ook, dat die geschonden relatie door het verzoenende werk van de Heere Jezus Christus hersteld kan worden en daardoor ook de relatie met de medemens en de schepping.