Inspectierapport

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op de website van de Inspectie van het Onderwijs onder meer de beoordeling van de inspectie over scholen, de zogenoemde Kwaliteitskaarten. De kaarten zijn er voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Op 3 december 2012 hebben we een routine bezoek gehad van de inspectie, het rapport van dit bezoek kunt u hier vinden.

Volgens het nieuwe toezichtskaderheeft het bestuur van Trivia in het voorjaar van 2018 inspectiebezoekgehad. Bij dit bezoek zijn alle Trivia scholen, dus ook de Noachschool,besproken.