Kwaliteit Trivia

Een goede kwaliteit van het onderwijs is voor Trivia erg belangrijk.

Door hier te klikken kunt u een stuk lezen wat geschreven is over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Trivia, naar aanleiding van de volgende vraag: Wat verstaat Trivia onder de kwaliteit van onderwijs in relatie tot de discussie over de publicatie van de Cito-Eindtoetsscores van groep 8?