Tussen Schoolse Opvang

Het mailadres om kinderen aan- en af te melden voor de TSO is: tsonoachschool@gmail.com.

Door hier te klikken kunt u het Overblijfprotocol openen.

Onlangs heeft de MR een brief verspreid over de vergoedingen die aan overblijfkrachten worden verstrekt. Deze brief kunt u hier vinden.