Verkeerscommissie

Verkeerscommissie
De verkeerscommissie verzorgt de praktijkdagen van de lesstof "School op Seef".  
Groep 1 en 2 hebben 2 praktijk dagen, groep 3 t/m8 hebben 2-4 praktijkdagen per schooljaar.

Doelstellingen:
- Veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen
- Voorbereid te zijn om veilig op de fiets naar het voortgezet onderwijs te gaan
- In groep 8 deelnemen aan het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland

Praktijkdagen:
Een diversiteit aan praktijksituaties wordt door de verkeerscommissie in overleg met de leerkrachten op de praktijkdagen geoefend, o.a. controle fietsverlichting, dode hoek vrachtwagenchauffeurs, rotondes, wel/niet voorrang geven.
Enkele keren wordt de praktijkles verzorgt door personen die dagelijks met het verkeer te maken hebben, b.v. de wijkagent, vrachtwagenchauffeur.

Taken:
- 4x Per jaar voor alle groepen de praktijkdagen voorbereiden volgens de lesstof van "School op Seef"
- Contacten onderhouden met de leerkrachten over welke lesstof van "School op Seef" in de groepen wordt behandeld
- Medewerking vragen om tijdens de praktijkdagen een dagdeel(en) te komen helpen
- Contact onderhouden met de schooldirecteur over de diverse mogelijkheden welke de school wordt aangeboden en voor de continuďteit van de praktijkdagen

Leden van de verkeerscommissie:
Herman Verhoef (Contactpersoon)
Ben van Schaijk

Heeft u interesse om deel te nemen aan de verkeerscommissie dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende mailadres: mr@noachschool.nl