Jaarinfo

Elk jaar wordt aan de ouders en verzorgers van de leerlingen de zogenaamde 'Jaarinfo' verstrekt. Op deze jaarinfo staat de planning voor het nieuwe schooljaar, de vakanties, belangrijke telefoonnummers en de e-mailadressen van het personeel. Zo weet u wanneer de verschillende activiteiten plaatsvinden en wanneer de studie- en vakantiedagen zijn. De jaarinfo is met veel zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden. U wordt daar dan van op de hoogte gebracht via de schoolmail.

Klik hierde jaarinfo van 2021-2022