Dyslexiebeleid

Wat is dyslexie?

Bij dyslexie gaat het om kinderen met een lees- en/of spellingsachterstand, die ernstig is en blijvend, ondanks veel extra hulp. Deze achterstand heeft overigens meestal niets te maken met een lagere intelligentie. Bij leerlingen met een vermoeden van dyslexie wordt op grond 20

van toetsen en aan de hand van officiŽle criteria dyslexie vastgesteld. Het vaststellen van dyslexie kan op zijn vroegst halverwege groep 4 gedaan worden, omdat eerder niet aan te tonen is dat er sprake is van een hardnekkig probleem dat zich ondanks veel extra hulp blijft voordoen.

Dyslexieverklaring

Alle kinderen die te maken krijgen met lees- en/of spellingsproblemen krijgen bij ons op school extra hulp. Deze hulp wordt aangepast aan het specifieke probleem van een leerling en staat los van het feit of een leerling dyslectisch is of niet. In principe maakt het bij ons op de basisschool dus niet uit of bij een leerling officieel dyslexie is vastgesteld of niet. Het is echter toch belangrijk voor een leerlingen met dyslexie een dyslexieverklaring te krijgen, waaraan begeleiding is gekoppeld van een specialist. Een dyslexieverklaring is een document waarop officieel staat vermeld dat iemand dyslectisch is. Deze verklaring mag alleen afgegeven worden door een GZ-psychodiagnosticus. Een leerling die een dyslexieverklaring heeft, heeft recht op een aantal compenserende maatregelen en aan extra begeleiding. U kunt dan denken aan extra tijd bij het maken van een toets, een toets die op een cd wordt voorgelezen, aangepaste hoeveelheden lees- en/of spellingsopdrachten, enz. Sinds 2016 maken we gebruik van Kurzweil. Dat is een systeem voor dyslectische leerlingen om op een passende manier de leerstof te verwerken. Bij ons op school nemen wij een aantal van deze maatregelen ook voor kinderen bij wie geen dyslexie is vastgesteld, maar die wel lees- en-/of spellingsproblemen hebben. Op het voortgezet onderwijs worden deze maatregelen echter alleen genomen voor leerlingen die een officiŽle verklaring hebben. Ook bij de Cito Eindtoets mogen we kinderen alleen een gesproken toets versie en/of extra tijd geven als een leerling een officiŽle verklaring heeft. Vandaar dat we ernaar streven dat dyslectische leerlingen een dyslexieverklaring krijgen.

Toch blijkt dat er in het voortgezet onderwijs regelmatig dat een leerling een dyslexieverklaring krijgt, terwijl dat in het basisonderwijs niet kon gebeuren. De norm in het voortgezet onderwijs ligt lager dan in het basisonderwijs en alle kinderen die een grote lees- en spellingsachterstand hebben, krijgen daar alsnog een Dyslexieverklaring.

Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie

Sinds 1 januari 2015 gaat diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie via de Poortwachter van het Samenwerkinsverband. Ouders vragen zelf het dyslexieonderzoek aan en de school levert het benodigde dossier met informatie over het lezen en spellen van de leerling. Op school is een lijst aanwezig van welke zorginstellingen de kosten vergoed worden.