Jaarinfo

Op de jaarinfo staat belangrijke informatie over het jaarprogramma, vakanties, groepsinformatie, contact met personeel, het gym- en zwemrooster en belangrijke telefoonnummers.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.