Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (mr) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Noachschool (39)

Wat doet de mr?

De taak van de mr bestaat onder meer uit meedenken met de directie en het toetsen van besluiten van de directie. Het kan dan gaan om het formatieplan, het schoolplan, het activiteitenplan, de schooltijden en vakanties.

Samenstelling

De mr van onze school bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De mr vergadert ongeveer vier keer per jaar. Bij de vergadering is de directeur aanwezig als adviseur.

De mr-leden zijn:

  • Kees den Besten, voorzitter (ouder)
  • Dennis Doeser (ouder)
  • Esther Hogendoorn (ouder)
  • Hilleen Lensen (leerkracht)
  • Jantine Kant (leerkracht)

Uit de mr-leden van alle scholen van TriVia is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) samengesteld.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de mr? Schroom niet om een van ons aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen met de mr via: lidmr@noachschool.nl

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.