Zorg voor iedereen

Op de Noachschool hebben we oog voor ieder kind. We willen ieder kind geven wat het nodig heeft om zijn gaven en talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen. Met onderwijs op maat motiveren we kinderen tot leren.

Noachschool (3)

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen, waarbij de leerlingen met hun leeftijdsgenoten in één groep zitten. Er zijn echter verschillen in interesse en de ontwikkeling van kinderen. Hier houden wij rekening mee in het aanbieden van ons onderwijs.

Aanbod op niveau

Door te differentiëren in de instructie bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking dagen we kinderen op hun eigen niveau uit. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere hebben juist een verlengde instructie nodig. Naast de leerkrachten bieden onze onderwijsassistenten extra ondersteuning. Zo nodig kan een leerling op één of meer vakgebieden een eigen leerlijn volgen. Voor kinderen daarnaast behoefte hebben aan nog meer uitdaging is er de Dolfijngroep, waar ze een aantal uur per week les krijgen.

Eigen leerproces

Door het kind goed te kennen en te begrijpen kunnen we doelgericht werken en activiteiten aanbieden met uitdagingen en kansen die je kind verder brengen. Aan de hand van doelen geven kinderen aan of ze de leerstof al beheersen of nog extra oefening nodig hebben om het doel aan het einde van de week te behalen. We leren de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dit vergroot hun zelfstandigheid en betrokkenheid bij het onderwijs.

Digitaal

Werken met de computer zien we niet als doel op zich, maar als middel om ons onderwijs aantrekkelijker, beter, afwisselender en effectiever te maken. Vanaf groep 3 werken de leerlingen met een eigen laptop. Met speciale software maken kinderen sommige opdrachten digitaal. De kinderen zien dan meteen of hun gegeven antwoord goed of fout is en krijgen de kans om zich te verbeteren. De leerkrachten kunnen hulp bieden waar nodig. Daarnaast biedt de software werk op maat aan: moeilijkere opgaven of juist herhalingsopgaven, net wat het kind nodig heeft.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.