Een goede plek voor je kind

In Schoonrewoerd is de Noachschool de enige school in het dorp. Wij heten je van harte welkom en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_Noach_Schoonrewoerd-19

De Noachschool is een protestants-christelijke dorpsschool, midden in Schoonrewoerd, met ongeveer 180 leerlingen. We zijn een groeiende school en bieden een veilige en uitdagende basis. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Op onze school geven we Bijbelgetrouw onderwijs. Wij willen de kinderen helpen bij het vinden van een goede relatie tot God, de mensen, zichzelf en de natuur. We willen kinderen respect bijbrengen voor elkaar. Ieder kind is uniek en evenveel waard.

Zorg voor iedereen

Wij hebben oog voor ieder kind. We willen ieder kind geven wat het nodig heeft om zijn gaven en talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Ieder kind benaderen wij op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen. Met onderwijs op maat motiveren we kinderen tot leren.

Eigentijds onderwijs

De wereld verandert, beroepen veranderen en ook ons onderwijs verandert. Op de Noachschool spelen we hierop in door het geven van toekomstgericht onderwijs. We staan open voor vernieuwing, maar behouden ook wat goed is. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan. Daarbij leren ze samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en presenteren.

Ons moderne schoolgebouw, met het centrale leerplein, maakt deze eigentijdse vorm van onderwijs mogelijk. Ouders hebben veel vertrouwen in de school en de ontwikkeling van hun kind. De school vervult een belangrijke centrale functie in het dorp. Er is een goede relatie tussen leerkracht, leerling, ouders, de kerk en het dorp. We doen het samen.

Niet voor niets is ons motto dan ook: zorg voor iedereen!

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.