Schooltijden

Op de Noachschool zijn de schooltijden van 8.25 tot 14.30 uur. De leerlingen gebruiken hun lunch in de klas bij de leerkracht. Op woensdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit. De leerlingen van de instroomgroep hebben alleen de morgens school.

Noachschool (48)

Zie jaarinfo

Afwijkingen

  • Groep 0, 1 en 2 hebben op vrijdag vrij.
  • Groep 3 is vrijdagmiddag vrij.
  • Na de herfstvakantie start de instroomgroep. De leerlingen in de 0-groep gaan de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend naar school.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.