Ouderplatform

De directeur gaat meerdere keren per jaar met enkele ouders in gesprek over actuele thema’s die spelen in de school. Het ouderplatform is een waardevol klankbord waarin ouders door mee te denken een bijdrage leveren aan het onderwijs.

Noachschool (47)

In een overleg van het ouderplatform met de directeur kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals,

 • de identiteit van de school;
 • het onderwijs;
 • de organisatie;
 • het aannemen van leerlingen;
 • het personeelsbeleid op schoolniveau;
 • het financieel beleid op schoolniveau.

Het ouderplatform bestaat uit de volgende leden:

 • Hanneke den Hartog
 • Petra van Ooijen
 • Koen van der Heiden
 • Jan Versteeg
 • Agnita de With

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.