Onze identiteit

De Noachschool is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Vanuit de liefde van God zien we ieder kind als waardevol en geliefd.

Noachschool (22)

Op de Noachschool staat het gebouw, in de vorm van een ark, voor veiligheid. Het is een veilige plek voor alle kinderen, waar ze zich kunnen ontplooien, kunnen oefenen en weten dat ze geliefd zijn. Iedereen hoort erbij. De duif die uitvliegt staat voor het kind dat acht jaar tools en vaardigheden heeft meegekregen om de wereld te verkennen.

Opvoedingsdoel

Wij willen de kinderen helpen bij het vinden van een goede relatie tot God, de mensen, zichzelf en de natuur. Deze relatie vinden we terug in de tien geboden, waar we ons naar willen richten. We willen de kinderen ook de ruimte geven om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Dat houdt ook een stuk verantwoordelijkheid in. We proberen de kinderen dat verantwoordelijkheidsgevoel, afhankelijk van hun leeftijd, aan te leren.

Onderwijsdoel

We willen de kinderen basiskennis, inzicht en sociale, culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden bijbrengen. Hierdoor kunnen zij in hun samenlevingsverbanden functioneren, rekening houdend met het multiculturele karakter van onze maatschappij. We helpen hen bij hun veelzijdige ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Daarbij willen we dat ieder kind zich op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan ontwikkelen en ook echt leert wat binnen zijn mogelijkheden ligt. Ieder kind is door God geschapen en uniek. Daar willen we rekening mee houden.

In de praktijk

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, leren liederen en psalmen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Kerst vieren we in de kerk, Pasen en Pinksteren op school met alle kinderen. Op bid- en dankdag is er ’s middags in de kerk hetzelfde thema als op school. In de Kinderboekenmaand komen we met de drie kerken uit ons dorp samen op school. Dan kiezen we eenzelfde thema, dat terugkomt in de kerk. We organiseren op deze manier een kerkschooldienst.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.