Eigentijds onderwijs

Op de Noachschool geven we toekomstgericht onderwijs. We staan open voor vernieuwing, maar behouden ook wat goed is. We gebruiken lesmateriaal dat nieuwsgierig maakt en leerlingen zo veel mogelijk zelf op onderzoek uit laat gaan. Daarbij leren ze samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en presenteren.

StudioHeartbeat_Noach_Schoonrewoerd-11

Bij eigentijds onderwijs horen ook verschillende manieren van leren, zoals ontdekken, onderzoeken en bewegen. Leerlingen komen tot nieuwe inzichten en ontwikkelen nieuwe vaardigheden. We leren in het lokaal, op het centrale leerplein en ook buiten op het plein. Leren samenwerken is daarbij heel belangrijk. Dit doen we met de nieuwste lesmethodes, technieken en vakken die de maatschappij van morgen vraagt.

Wereldoriëntatie

We werken met een digitale methode waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs geïntegreerd worden aangeboden. Kinderen leren tijdens een project een onderzoeksvraag formuleren, samenwerken en presenteren. Thema’s zijn hierin leidend. Denk aan wereldrestaurant, wonderlijke uitvindingen, klimaatkennis, wereldsterren en ‘stem op mijn partij’. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk verbanden leggen tussen de vakken en geïnteresseerd blijven.

Ontdek-lab wetenschap & techniek

Het Ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren, met de focus op wetenschap & techniek. De lessen zijn toekomstgericht en hebben betrekking op programmeren, robotica, green screen, VR-brillen, Bee-Bot, etc. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen. Het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Engels vanaf groep 1

Engels is een wereldtaal waarmee we ons over de hele wereld verstaanbaar kunnen maken. Het is dus van belang dat onze kinderen Engels herkennen, begrijpen en kunnen toepassen. De lessen Cambridge Engels worden gegeven door een native speaker, onze vakleerkracht Engels. We werken met een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8, waarbij de kleuters de taal spelenderwijs leren en groep 8 voorbereid wordt op een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Veilig in het verkeer

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en verantwoord gedragen in het verkeer. Daarom werken we met het verkeersprogramma SCHOOL op SEEF. We bereiden kinderen voor om veilig op de fiets naar het voortgezet onderwijs te gaan. De leerlingen uit groep 8 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. We werken daarbij samen met ouders en de gemeente. Samen checken we de routes in de buurt, de verkeerslessen op school en de kennis en het gedrag van de leerlingen. Een nuttig én vrolijk leerproces, waar niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger van wordt.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.