Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen. Als team willen we dat kinderen respect hebben voor elkaar en voor anderen, zodat iedereen zich veilig voelt op onze school.

Noachschool (28)

Zorg voor iedereen

Op onze school is de Bijbel de basis voor ons handelen. Dit uit zich in de manier waarop we met de kinderen omgaan en in de invulling van de lessen. Ieder kind heeft zijn eigen gaven en talenten gekregen om te gebruiken en verder te ontplooien.

We willen de kinderen aan de hand van de Bijbel wijzen op de noodzaak om met het gehele hart, verstand en wil God lief te hebben boven alles. Dit doen we door te vertellen uit de Bijbel. Door de werking van de Heilige Geest worden kinderen behouden dankzij het werk van onze Here Jezus.

Onze kernwaarden

  • Gedreven
  • Zorg voor iedereen
  • Christelijk
  • Kwaliteit
  • Samenwerken

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.