Samen met ouders

We vinden het belangrijk om goede contacten en ‘korte lijntjes’ met ouders te onderhouden, want een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van het kind. Via het ouderportaal geven we regelmatig een update.

Noachschool (20)

BasisOnline

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het handige ouderportaal BasisOnline ontvang je berichten en nieuwsflitsen van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een ouder-kindgesprek samen met je kind om de voortgang en het rapport te bespreken. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen. Een informatieavond koppelen we soms aan een bepaald thema en we stellen de or- en mr-leden aan iedereen voor. Ook organiseren we gezellige kijkmiddagen. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.