Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroepen ontwikkelen de kinderen zich al spelend. Voor spelen is veel tijd en ruimte beschikbaar. We observeren de ontwikkeling van het kind en proberen deze te stimuleren. Kleuters spelen veel buiten, in de klas en in het speellokaal.

StudioHeartbeat_Noach_Schoonrewoerd-57

Inspirerende thema’s

Om de spelkwaliteit te verhogen kiezen we een thema dat aansluit bij de interesse van de kinderen. Denk aan de seizoenen, familie of de boerderij. Binnen deze thema’s wordt aandacht besteed aan spelen, creatieve en muzikale werkvormen, rekenen, spreken en luisteren, lezen, schrijven en motoriek. Dit gebeurt in de kring, maar ook tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken.

Digitaal keuzebord

De kinderen maken zelf een keuze welke activiteit zij gaan doen op het digitale keuzebord. Zij kunnen daarbij niet achter elkaar voor dezelfde activiteit kiezen. Op deze manier worden ze uitgedaagd om steeds iets nieuws te doen of iets dat moeilijker is te kiezen.

Ontwikkeling

Naast deze activiteiten is er ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en binnen de groep. Ze leren omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en omgaan met gezagsverhoudingen.

Extra aandacht voor de jongste kinderen is er door groepsverkleining. Zo hebben we een losse instroomgroep en aparte groepen 1 en 2. De leerkrachten observeren dagelijks de ontwikkeling van het kind en proberen deze te stimuleren naar leeftijd en niveau. Kinderen krijgen gerichte activiteiten aangeboden die hun zintuigen, taal, motoriek en expressie ontwikkelen aan de hand van de leerlijnen van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Engels vanaf groep 1

In de onderbouw werken we, net als in alle andere groepen, met een methode voor Engels. De lessen worden gegeven door een native speaker, onze vakleerkracht Engels. De leerlingen worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de Engelse taal.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.