Vertrouwen en respect

Op de Noachschool heerst een sfeer van vertrouwen en respect. Onze school wil liefde tot God en de naaste, een sfeer van veiligheid, gezelligheid en ordelijkheid uitstralen, waarbij respect voor leerlingen en leerkrachten duidelijk aanwezig is. Kinderen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig op onze school.

Noachschool (40)

Op de Noachschool geven we Bijbelgetrouw onderwijs. Wij willen de kinderen helpen bij het vinden van een goede relatie tot God, de mensen, zichzelf en de natuur. We willen kinderen respect bijbrengen voor elkaar. Door aandacht te geven aan sociale vaardigheden willen we pesten en plagen voorkomen. We stimuleren positief gedrag van leerlingen ten opzichte van elkaar. We werken daarvoor met het programma De Vreedzame School.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet schoolprogramma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Een voorbeeld hiervan is het werken met mediatoren in groep 7 en 8.

Mediatoren
In de pauze lopen de mediatoren rond op het schoolplein. Dit zijn leerlingen die door de klas zijn verkozen en ervoor zorgen dat conflicten tijdens de pauze worden opgelost. Als er onenigheid is op het schoolplein kunnen kinderen bij de mediatoren terecht om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We zien dat dit werkt en het gedrag positief verandert.

Relatie

Het draait op de Noachschool om relatie; natuurlijk de relatie tussen leerkracht en leerling, maar ook de relatie met ouders, de kerk en het dorp vinden wij als school belangrijk. We zijn een hechte gemeenschap. Door korte lijntjes met elkaar ontstaat vertrouwen en veilig gevoel; we doen het samen.

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.