Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het bestuur.

Noachschool (47)

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven:

 • de identiteit van de school;
 • het onderwijs;
 • de organisatie;
 • het aannemen van leerlingen;
 • het personeelsbeleid op schoolniveau;
 • het financieel beleid op schoolniveau.

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie

 • Hanneke den Hartog (voorzitter)
 • Petra van Ooijen
 • Koen van der Heiden
 • Jan Versteeg
 • Agnita de With

Missie en visie

We willen kinderen begeleiden naar het volwassen worden. Ieder kind benaderen we op zijn eigen niveau en laten we werken naar zijn eigen vermogen.

Het team

De Noachschool heeft een gedreven, enthousiast team dat goed samenwerkt. Ons team werkt vanuit de christelijke identiteit met hart voor de kinderen.